Засідання команд психолого-педагогічного супроводу

12.Лют.2023
Засідання команд психолого-педагогічного супроводу

Реалізація процесу інклюзії відбувається в контексті індивідуальних програм розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Команди психолого-педагогічного супроводу дітей, які перебувають на інклюзивному навчанні в нашому дошкільному закладі, будують свою роботу за принципом,  що  батьки повинні бути включені в безпосередній процес навчання і виховання, стати не просто замовником освітніх послуг, а активним учасником системи індивідуального корекційно-розвиваючого супроводу дитини з особливими освітніми потребами. У своїй роботі ми прагнемо, щоб батьки дітей з особливими освітніми потребами  працювали в тісному контакті з членами команди під час розробки та реалізації індивідуальної програми розвитку, навчальних планів, їх адаптації, організації освітнього  середовища тощо. Завдання батьків як членів команди психолого-педагогічного супроводу – мати інформацію та бути відповідальним членом навчальної команди дитини. Тому в закладі стали уже систематичними тричі на рік засідання команд психолого-педагогічного супроводу таких дітей, звичайно ж, за активної участі батьків.

В другій половині січня пройшли засідання команд психолого-педагогічного супроводу кожної дитини, які перебувають на інклюзивному навчанні з порядком денним:

1.Динаміка розвитку дитини, визначення, наскільки ефективним є навчальний план.

2.Взаємний обмін інформацією з батьками щодо ефективності розвитку дитини.

3.Коригування та доповнення ІПР.

Батькам було приємно почути динаміку розвитку своєї дитини від педагогів групи, спеціалістів та рекомендації з розвитку дитини. Батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку мали можливість індивідуалізувати, доповнити, розширити й розвинути методи навчання, які пропонують спеціалісти, виявити творчість та винахідливість, взяти на себе велику щоденну допомогу дитині.

Отже, працівники освітнього закладу разом з батьками мають сформувати команду, яка спрямовує зусилля на задоволення індивідуальних потреб кожної дитини. У цій команді батькам відводиться вирішальна роль. Співпраця закладу освіти і сім’ї створює умови для ефективного включення дітей з особливими потребами в середовище здорових однолітків, освітній процес, сприяє гармонійному, всесторонньому особистісному розвитку кожної дитини, її соціалізації і підготовці до самостійного життя.

Галерея зображень