РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КУХАРЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

19.Тра.2020
РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ КУХАРЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

  1. Загальні положення

1.1. Кухаря приймає на роботу та звільняє з роботи керівник дошкільного навчального закладу.

1.2. Кухар підпорядковується безпосередньо шеф-кухарю

1.3. У своїй роботі кухар керується нормативно-правовими актами з питань харчування дітей, зокрема Інструкцією з організації харчування дітей ум дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 17.04.2006 № 298/227; правила і нормами охорони праці, пожежної безпеки та виробничої саітарії; статусом та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу; наказами та розпорядженнями керівника дошкільного навчального закладу; цією робочою інструкцією.

 

  1. Завдання та обов`язки

2.1. Спільно із сестрою медичною з дієтичного харчування(сестрою медичною старшою) та комірником складає замовлення на необхідні продукти харчування і продовольчу сировину(у разі відсутності шеф-кухаря).

2.2. Отримує від комірника необхідні продукти харчування і продовольчу сировину відповідно до меню-розкладки, забезпечує їх зберігання для подальшого виготовлення страв.

2.3. Бере участь у складанні меню-розкладки.

2.4. Відповідає за повноту закладки продуктів і вихід страв.

2.5. Проводить контрольну зачистку свіжих овочів після їх завезення у дошкільний навчальний заклад. Установлює фактичну кількість їх відходів зважуванням продукту до і після його холодної обробки.

2.6. Проводить контрольну кулінарну обробку у разі надходження продуктів харчування, продовольчої сировини, у яких питома вага відходів перевищує стандартну, та встановлює фактичну кількість відходи.

2.7. Здіснює холодну та теплову кулінарну обробку продуктів.

2.8. Своєчасно та якісно готує страви.

2.9. Суворо дотримується технології приготування страв відповідно до вимог нормативно-правових актів.

2.10. Відповідно до меню-розкладки відбирає добові проби страв та зберігає їх у холодильнику.

2.11. Контролює температурний режим у холодильному обладнанні.

2.12. Дотримується виконання санітарних норм, стежить за чистотою харчоблоку, кухонного начиння.

2.13. Дотримується вимог охорони праці, норм виробничої гігієни, правил особистої гігієни.

2.14. Видає страви відповідно до норм та режиму харчування дітей.

2.15. Раціонально та ефективно організовує працю на робочому місці.

2.16. Проходить первинний і періодичні медичні огляди в установленому законодавством порядку.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності раз на три роки.

 

  1. Права

3.1. На забезпечення організаційно-технічних умов для належного виконання своїх обов`язків згідно з цією робочою інструкцією.

3.2. Подавати пропозиції шеф-кухарю, сестрі медичній старшій, сестрі медичній з дієтичного харчування щодо підвищення якості харчування у дошкільному навчальному закладі.

3.3. Звертатися із зауваженнями до шеф-кухаря, завгоспа, керівника дошкільного навчального закладу щодо забезпечення у харчоблоці безпечних умов праці.

3.4. Захищати свої інтереси і права в усіх інстанціях, зокрема судових органах.

3.5. Підвищувати свою кваліфікацію.

 

  1. Відповідальність

4.1. За несвоєчасне або неякісне виконання своїх обов`язків відповідно до цієї робочої інструкції.

4.2. За правопорушення, скоєні у процесі своєї діяльності.

4.3. За заподіяння матеріальної шкоди дошкільному навчальному закладу з власної провини у межах, встановлених чинним законодавством України.

4.4. За недотримання правил і норм охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії.

4.5. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

 

5.Повинен знати

5.1. Нормативно-правові акти, що регламентують організацію харчування дітей у дошкільному навчальному закладі.

5.2. Основи та особливості харчування дітей раннього та дошкільного віку.

5.3.Характеристики та біологічну цінність харчових продуктів, ознаки та органолептичні методи визначення їх доброякісності.

5.4. Строки та умови зберігання і використання продуктів харчування, продовольчої сировини та готової продукції, напівфабрикатів.

5.5. Особливості кулінарного оброблення продуктів під час приготування страв для дітей.

5.6. Технологію приготування перших, других, третіх страв тощо.

5.7. Режим та тривалість теплої обробки, послідовність закладання продовольчої сировини.

5.8. Заходи щодо запобігання харчових отруєнь.

5.9. Правила експлуатація технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання у технологічному процесі.

5.10. Правила і норми охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та особистої гігієни.

5.11. Статут та правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального закладу.

 

  1. Кваліфікаційні вимоги

6.1. Кухар 3 розряду. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

6.2.  Кухар 4 розряду. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 3 розряду- не менше року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду.

6.3.  Кухар 5 розряду. Неповна вища освіта за напрямом підготовки « Харчова технологія та інженерія», спеціальністю «Технологія харчування» без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 4 розряду- не менше двох років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 5 розряду.

6.4.  Кухар 6 розряду. Неповна вища освіта за напрямком підготовки «Харчова технологія та інженерія», спеціальністю «Технологія харчування», підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією кухаря 5 розряду- не менше трьох років та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 6 розряду.

6.5. За виробничої необхідності – без стажу роботи, встановленого кваліфікаційними вимогами, та професійної освіти, проте має достатній практичний досвід, якісно і в повному обсязі виконує покладені на нього завдання та обов`язки.

 

  1. Взаємовідносини зв язки за професією

Для виконання обов`язків та реалізації своїх прав взаємодіє з

7.1. Шеф-кухарем.

7.2. Сестрою медичною старшою.

7.3. Сестрою медичною з дієтичного харчування.

7.4. Завідувачем господарства.

7.5. Комірником.